Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Land en taal uitgelicht: Rusland

In onze serie over landen en hun talen, nemen we je deze keer mee naar Rusland. Wat weten wij eigenlijk over dit land behalve dat het ooit een streng communistisch land was en dat wodka de nationale drank is? En wordt in Rusland enkel Russisch gesproken of ook nog andere talen?

142.257.519 inwoners

Rusland is een land dat geografisch gedeeltelijk in Europa en gedeeltelijk in Azië is gelegen. Het ligt echter vanuit politiek perspectief in Europa omdat de belangrijkste delen ervan zich hier bevinden en ruim 70 procent van de bevolking hier woont. Moskou is de grootste stad, de hoofdstad met de regering en het economisch hart van Rusland. Van de 142.257.519 inwoners is het overgrote deel Russisch (77,7%), vervolgens Tataars (3,7%), Oekraïens (1,4%), Basjkiers (1,1%), Tsjoevasjisch (1%), Tsjetsjeens (1%) en de overige 14,1 procent is van diverse andere afkomsten. Rusland kent meer dan 190 verschillende etnische groepen. Het land heeft een grote populatie van niet-praktiserende gelovigen en niet-gelovigen, een erfenis van meer dan zeven decennia Sovjet overheersing. Van de gelovigen is 15 tot 20 procent Russisch-orthodox, 10 tot 15 procent Moslim en de rest Christelijk.

Rusland in een vogelvlucht


Het Grootvorstendom Moskou, gesticht in de 12e eeuw, was in staat zich los te maken van meer dan 200 jaar Mongoolse overheersing (13e-15e eeuw) en veroverde geleidelijk omringende vorstendommen. In het begin van de 17e eeuw zette een nieuwe Romanov-dynastie dit uitbreidingsbeleid voort in heel Siberië naar de Stille Oceaan. Onder de heerschappij van Peter I (1682-1725), werd de hegemonie uitgebreid tot de Baltische Zee en werd het land omgedoopt tot het Russische Rijk. In de 19e eeuw werden meer territoriale acquisities genomen in Europa en Azië.

Russische leger

De nederlaag in de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 heeft bijgedragen aan de revolutie van 1905, wat resulteerde in de vorming van het parlement en andere hervormingen. Herhaalde verwoestende nederlagen van het Russische leger in de Eerste Wereldoorlog leidden tot wijdverspreide rellen in de grote steden van het Russische Rijk en tot de omverwerping van de keizerlijke huishouding in 1917. De communisten onder leiding van Lenin grepen snel daarna de macht en vormden de USSR.

Het meedogenloze bewind van Stalin (1928-1953) versterkte het communistisch bewind en Russische dominantie van de Sovjet-Unie met het verlies van tientallen miljoenen levens als gevolg. De Sovjeteconomie en -samenleving stagneerde in de volgende decennia tot secretaris-generaal Michail Gorbatsjov (1985-1991) de glasnost (openheid) en perestrojka (herstructurering) introduceerde in een poging om het communisme te moderniseren. Zijn initiatieven hielden echter geen stand met als gevolg dat de USSR in december 1991 versplinterde in Rusland en 14 andere onafhankelijke republieken.

Sindsdien heeft Rusland zijn post-Sovjet-democratische ambities verschoven ten gunste van een gecentraliseerde semi-autoritaire staat waarin de leiding tracht haar heerschappij te legitimeren door middel van beheerde nationale verkiezingen, populistische oproepen van president Poetin en de aanhoudende economische groei.

Taal


Rusland kent maar één officiële staatstaal en dat is het Russisch. Echter autonome republieken en autonome districten hebben hiernaast het recht om één of meerdere talen als officiële taal te gebruiken. Nagenoeg alle talen worden met het cyrillisch alfabet geschreven, maar voor sommige talen – zoals het Tataars en Tsjetsjeens – bestaan ook andere alfabetten. Deze hebben echter geen officiële status. Officiële teksten worden altijd met het cyrillisch alfabet geschreven.

In de autonome republieken zijn de belangrijkste lokale talen voertaal naast het Russisch. In totaal spreken de 160 etnische groepen in Rusland ongeveer 100 talen. De meest gesproken talen zijn Russisch (96,3%), Dolgaans (5,3%), Duits (1,5%), Tataars (3%) en Tsjetsjeens (1%). 10,3 procent bestaat uit verscheidene andere talen. De optelsom komt boven de 100 procent uit omdat sommige Russische inwoners meer dan één taal spreken.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over tolken Russisch?