Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Land en taal uitgelicht: Marokko

Wat weten wij eigenlijk van Marokko behalve dat het land veel sprookjesachtige ‘soeks’ heeft waar je handbeschilderd aardewerk, tapijten, houtsnijwerk, de mooiste stoffen en kralen kunt kopen, dat couscous het bekendste nationale gerecht is en dat het aan zee grenst en een woestijn heeft? En spreekt men daar enkel Arabisch of ook nog andere talen?

Marokko is een monarchie waarvan Mohammed VI sinds 23 juli 1999 de koning is. Het land ligt in Noord-Afrika aan zowel de kust van de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Straat van Gibraltar en grenst aan Algerije en de Westelijke Sahara. In Marokko leven circa 33,5 miljoen mensen. 99 procent van de inwoners is islamitisch, maar er woont ook een klein aantal christenen en joden.

Talen van Marokko

Marokko heeft twee officiële talen: standaard Arabisch en Tamazight Berbers. Standaard Arabisch wordt gebruikt op scholen en in vrijwel alle schriftelijke en officiële communicatie. Verder worden er andere Berbertalen en Frans en Spaans (in het noorden) gesproken, deze laatste twee als gevolg van kolonisatie in het verleden. Frans wordt in het dagelijkse leven nog veel gebruikt binnen de overheid, door bedrijven en diplomaten en in winkels en restaurants. Ook veel radio- en televisieprogramma’s zijn in het Frans. In het normale, dagelijkse leven worden Marokkaans-Arabisch en Berbers het meest gesproken. Wat is nu het verschil tussen deze talen?

Het Standaard Arabisch is een Semitische taal, in tal van dialecten, die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran en wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld. Het Arabische alfabet omvat 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven met uitzondering van de cijfers, die van links naar rechts worden geschreven. Het Arabisch bestaat uit verschillende variëteiten en dialecten. De verschillen zijn onderling zo groot dat Arabisch sprekende inwoners uit verschillende regio’s elkaar soms niet kunnen verstaan.

De Berbertalen vormen samen een tak van de Afro-Aziatische taalfamilie en worden gesproken in tien landen in Noord-Afrika. De Berbers (ook Imazighen genoemd) zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika. Het woord Berber is verwant aan het Nederlandse woord ‘barbaar’. Dit gaat terug naar het Griekse woord ‘barbaros’, waarmee de oude Grieken alle volken aanduidden die geen Grieks spraken. Marokkaanse Berbers noemen hun volk doorgaans niet Berbers maar Imazighen, wat ‘vrije mensen’ betekent. Sommigen prefereren echter de naam Berbers, omdat niet alle Berbervolken zichzelf ‘Imazighen’ noemen. In Marokko kunnen de Berbertalen in drie hoofdtalen ingedeeld worden:

  • Tarifit* (ook wel Rifi of Rifia genoemd, Noord-Marokko, Rifgebergte, circa 4 miljoen sprekers)
  • Tamazight (Midden-Marokko, circa 6 miljoen sprekers)
  • Tashelhiyt (Zuid-Marokko, Atlasgebergte, circa 8-10 miljoen sprekers)

* Het grotendeel van de Marokkaanse immigranten woonachtig in onder andere Nederland spreekt Tarifit.

In Marokko (en Noord-Algerije) worden de Berbertalen van links naar rechts geschreven (en dus niet van rechts naar links, zoals bij het Arabisch het geval is); het schrift dat daarvoor in gebruik is wordt Tifinagh genoemd.

Het Marokkaans-Arabisch is een Maghrebijns dialect, ook wel Maghrebijns-Arabisch genoemd. Het is een regionale variant van het Arabisch, met invloeden uit het Berbers, Frans en het Spaans. De taal wordt ook ‘Darija’ genoemd; dit is het Arabische woord voor gangbaar oftewel de ‘gangbare taal’ en daardoor de meest gebruikte taal van Marokko.

Economie

De Marokkaanse economie wordt gestuurd door vraag en aanbod en bezien als een vrijemarkteconomie. Enkele economische sectoren zijn echter in handen van de overheid. Frankrijk en Spanje zijn de grootste import en export handelspartners van Marokko. Daarnaast is Frankrijk ook de grootste buitenlandse investeerder in het land. Marokko heeft een aantal vrijhandelsakkoorden met haar economische partners:

  • het Euro-Mediterrane vrijhandelsakkoord met de Europese Unie met als doel het land te integreren in de Europese Vrijhandelsassociatie
  • de Agadir-akkoorden met Egypte, Jordanië en Tunesië
  • het Amerikaans-Marokkaanse vrijhandelsakkoord met de VS dat in werking trad op 1 januari 2006
  • het vrijhandelsakkoord met Turkije

Marokko heeft een vrij stabiele economie met een constante groei over de voorbije halve eeuw. De economie is nog steeds sterk afhankelijk van de landbouwsector. Het jaarlijkse bruto nationaal inkomen (BNI) per hoofd van de bevolking is circa $ 7.290 (2014), vergeleken met een BNI in Nederland van circa $ 48.860 (2014). De werkloosheid in Marokko is al enige jaren redelijk stabiel. In 2015 zakte de werkloosheid voor het eerst onder de 9% (8,7%).

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over tolken Arabisch?