Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Land en taal uitgelicht: Duitsland

Binnen de serie over landen en hun talen zoeken we het eens dichter bij huis. Een groot deel van de Nederlanders zal er zeker eens een keer zijn geweest. Maar wat weten wij eigenlijk over Duitsland behalve dat het land ooit uit twee delen bestond en dat je er gezellig ‘Bierfeste’ kunt vieren? En worden er eigenlijk nog andere talen behalve Duits gesproken?

80.854.408 inwoners

De Bondsrepubliek Duitsland, met als hoofdstad Berlijn, is een land in Centraal-Europa. Het heeft een grondgebied van 357.022 km² en grenst in het westen aan Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland, in het oosten aan Polen en Tsjechië en in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken. Duitsland heeft met 80.854.408 inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. Van deze inwoners is 91,5 procent Duits, 2,4 procent Turks en 6,1 procent van andere afkomst, voornamelijk Grieks, Italiaans, Pools, Russisch, Servo-Kroatisch en Spaans. Wat betreft geloof gaat het gelijk op tussen de protestanten en rooms-katholieken (beide 34%). Verder is 3,7 procent moslim en 28,3 procent gelooft iets anders of helemaal niet.

Oorlogen

Als Europa’s grootste economie en het tweede meest bevolkte land (na Rusland), is Duitsland een belangrijk lid van de economische, politieke en defensieorganisaties van het continent. Het land stond aan de wieg van twee verwoestende wereldoorlogen in de eerste helft van de 20e eeuw en werd uiteindelijk in 1945 bezet door de zegevierende geallieerde machten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Sovjet-Unie. Met de komst van de Koude Oorlog, werden in 1949 twee Duitse staten gevormd: de westelijke Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en de Oost-Duitse Democratische Republiek (DDR). Het democratische BRD bedde zichzelf in in de belangrijkste westerse economische en veiligheidsorganisaties, de EG (dat later de EU werd), en de NAVO, terwijl het communistische DDR op de frontlinie stond van hete Sovjet-geleide Warschaupact. De neergang van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog leidde tot de Duitse eenwording in 1990. Sindsdien heeft Duitsland aanzienlijke bedragen besteed om oostelijke productiviteit en lonen naar westerse normen te brengen. In januari 1999 voerden Duitsland en tien andere EU-landen, waaronder Nederland, een gemeenschappelijke Europese munt in: de euro.

Taal van Duitsland

Duits is de officiële taal van Duitsland en wordt door meer dan 95 procent van de bevolking als eerste taal gebruikt. Maar er worden ook nog tal van andere talen gesproken, die te onderscheiden zijn in minderheids- en immigrantentalen.

Het Duits is een Germaanse taal die nauw verwant is aan het Nederlands, Engels en de Noord-Europese talen. De taal wordt ook in Oostenrijk, Zwitserland en andere aan Duitsland grenzende landen gesproken, zoals een klein stukje in België, maar het Duits heeft nergens zoveel sprekers als in Duitsland zelf. Naast het Standaardduits, ook wel Hochdeutsch genoemd, zijn er verschillende dialecten. De belangrijkste grens daarbij is die tussen de Noord- en de Zuid-Duitse dialecten. In het noorden werd oorspronkelijk Nederduits (Platt of Nedersaksisch) gesproken. De dialecten van het zuidwesten (waarbij taalkundig ook het Zwitserduits hoort) verschillen van de rest.

De Denen, Friezen, zigeuners en Sorben zijn de inheemse niet-Duitssprekende minderheden. Nedersorbisch, Noord-Fries, Saterfries en Oppersorbisch zijn in Duitsland erkend als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen. De grootste immigrantentalen in Duitsland zijn Russisch, Turks, Pools, Koerdisch, Servo-Kroatisch en Italiaans. Veder kent Duitsland ook nog een aantal niet-erkende streektalen, zoals Nederlands, Limburgs, Luxemburgs en Romani.

Economie

Op basis van het Bruto Nationaal Product (BNP) in dollars, staat Duitsland vierde op de wereldranglijst, na de Verenigde Staten, China en Japan. Het land is één van de weinige landen die zonder grote schade uit de economische crisis van 2009-2010 zijn gekomen, hoewel de economie nog met verschillende problemen te maken heeft. Zo is werkloosheid een langdurig, aanhoudend probleem als gevolg van structurele markteisen, waaronder de substantiële bruto kosten voor het in dienst nemen van nieuwe werknemers. Deze hoge werkloosheid, plus de vergrijzende bevolking bemoeilijken het op peil houden van de wettelijke sociale zekerheid: de lasten voor werkenden zijn onevenredig hoog geworden. Daarnaast blijft de modernisering en integratie van de economie van het voormalige Oost-Duitsland een kostbaar langetermijnprobleem: jaarlijks wordt voor zo’n 70 miljard dollar aan financiële steun van het westen naar het oosten gesluisd. Bedrijfsherstructureringen en groeiende kapitaalmarkten moeten een antwoord zijn van de Duitse economie op de uitdagingen van de Europese economische integratie en globalisering in het algemeen.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over Duitse tolken?