Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Is Nederlands een moeilijk te leren taal?

Ongeveer de helft van de asielzoekers die een inburgeringscursus moet volgen, haalt het niet binnen de drie jaar die zij krijgen om het examen te doen. Een groot deel van de cursus bestaat uit lezen, luisteren, schrijven en spreken. Is Nederlands dan zo’n moeilijk te leren taal?

De vraag of Nederlands moeilijk of makkelijk te leren is, is vrij subjectief. Het hangt af van verschillende factoren, zoals gevoel voor taal, moedertaal, leervermogen en -ervaring, kennis en beheersing van andere talen, of men in Nederland woont, of men lessen volgt en hoe vaak men studeert. Dit neemt echter niet weg dat veel immigranten desalniettemin moeite hebben met onze taal. Maar wat maakt het dan zo moeilijk om Nederlands te leren?

Klanken

De voornaamste reden dat Nederlands wordt bestempeld als moeilijk te leren is omdat wij klanken hebben die in veel talen niet voorkomen. Onze harde ‘g’ is bijvoorbeeld voor veel anderstaligen een struikelblok. Voor hen klinkt dit als het schrapen van de keel wanneer iemand op de grond wil spuwen. Niet bepaald charmant… Bovendien is onze ‘r’ verwarrend omdat wij zowel een lange, rollende ‘r’ als een subtiele ‘r’ gebruiken. En zo zijn ook er ook nog de ‘sch’, ‘schr’, ‘gr’, ‘eu’, ‘au’ en ‘ui’.

Werkwoorden

Ook werkwoorden zijn vaak lastig. Wanneer gebruik je ‘leggen’ of ‘liggen’, ‘kunnen’ of ‘kennen’ of ‘hebben’ of ‘zijn’? Verder ontstaat vaak verwarring tussen ‘liggen’, ‘staan’ en ‘zitten’. Zo ligt er een boek op tafel, staat er een vaas op tafel en zit er een vlek op de tafel. Heel normaal voor ons, maar verwarrend voor een anderstalige. Om maar niet te spreken over het vervoegen van onregelmatige werkwoorden (geschrijft of geschreven?) En wat te denken van ‘d’, ‘t’ en ‘dt’? Zelfs veel Nederlanders hebben hier moeite mee, laat staan anderstaligen!

Grammatica

Verder zijn onze lidwoorden ‘de’ en ‘het’ evenals verwijswoorden als ‘die’, ‘dat’, ‘deze’ en ‘dit’ struikelblokken voor anderstaligen, en is de woordvolgorde in een zin vaak afwijkend van andere talen. Neem bijvoorbeeld in het Engels de zin: “Why learning Dutch isn’t easy”. Wij zeggen: “Waarom Nederlands leren niet gemakkelijk is”. Maar een anderstalige zal vaak “waarom leren Nederlands is niet gemakkelijk” zeggen.

Arnoud Kuijpers, de beste leraar Nederlands van 2015, maakte in 2013 een leuke video over dit onderwerp.

Ondersteuning

Om zo snel mogelijk mee te kunnen komen in onze maatschappij is het logisch dat immigranten in het kader van de inburgeringsplicht Nederlands moeten leren en een examen moeten afleggen. Echter makkelijker gezegd dan gedaan… Wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is voor een anderstalige duidelijk niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het zo belangrijk dat anderstaligen in Nederland worden ondersteund door tolken en vertalers tot het moment dat zij de taal goed genoeg beheersen, zeker als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid of juridische zaken.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over tolken?