Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Het verschil tussen consecutief en simultaan tolken

Tolken kan op twee manieren: simultaan en consecutief. Simultaan spreekt eigenlijk al voor zich. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij internationale topbijeenkomsten. Je zal vast wel eens hebben gezien op de televisie dat de deelnemers een koptelefoon dragen.

Zij krijgen een directe vertaling van de spreker door. Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal en wacht op een pauze om vervolgens het stuk tekst te vertalen naar de doeltaal. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

Een voordeel van consecutief tolken is dat de overheadkosten aanzienlijk lager zijn dan bij simultaan tolken. In het laatste geval zijn namelijk geluiddichte tolkencabines, microfoons, hoofdtelefoons en consoles nodig. Consecutief tolken is bovendien minder intensief dan simultaan tolken. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis. Tenzij het om een kortdurende opdracht gaat, wordt de tolkencabine doorgaans bezet door twee tolken die elkaar afwisselen om de werkdruk te verlagen. In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook, meer dan bij andere vormen van tolken, nodig dat de tolk de talen tot in de puntjes kent en goed op de hoogte is van de terminologie in het behandelde onderwerp. Soms heeft de tolk een paneel met drukknopjes waarmee hij naar de spreker kan seinen, bijvoorbeeld om langzamer te spreken of een zin te herhalen.

Consecutieve tolken worden ingezet bij één-op-één gesprekken, getuigenverklaringen, sollicitatiegesprekken, trainingen en persconferenties etc. Bijvoorbeeld wanneer een buitenlandse spreker een zaal vol mensen (die dezelfde taal spreken) toespreekt. De toespraak duurt daardoor twee keer zo lang maar de tolk heeft, in tegenstelling tot de simultaan tolk, wel de mogelijkheid om uitleg te vragen wanneer hij iets niet goed heeft verstaan. Ook een voordeel is dat de consecutieve tolk soms al van tevoren in het bezit is van de belangrijkste kern van de boodschap die hij moet overbrengen. Denk bijvoorbeeld aan een toespraak die al is geschreven of een presentatie die al is gemaakt. De tolk kan zich letterlijk voorbereiden op de vertaling die hij later moet doen.

Misschien heb je wel eens gehoord van een gesprekstolk. Een gesprekstolk is ook een consecutieve tolk. Het gesprek kan plaatsvinden op locatie of per telefoon. Hij is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Hij vertaalt korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. De gesprekstolk wordt vaak ingezet voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen en de overheid, scholen en zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt. Dit is de eenvoudigste manier van tolken, echter wordt van de gesprekstolk net zo goed een goede kennis van beide talen, concentratie, kennis van zaken en een strikte neutraliteit gevraagd.

Ben je op zoek naar een van onze tolken? TVcN biedt verschillende tolkendiensten aan.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze simultaan tolken?