Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Eritreeërs in Nederland immens eenzaam

Eritreeërs in Nederland immens eenzaam

Het gaat niet goed met de Eritreeërs in Nederland, blijkt uit een kwalitatief rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hulpverleners signaleerden dat al eerder. Voor Eritreeërs afkomstig uit een dictatoriale, patriarchale, rurale samenleving is de overstap naar het Nederlandse leven immens. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de meeste van de zo’n 17.000 (veelal jonge) Eritreeërs die de afgelopen jaren asiel kregen, hebben weinig contact met Nederlanders. Ze zijn veelal laagopgeleid, hebben grote moeite met de taal, en al helemaal met het volgen van een opleiding of werken. Ze zijn, formuleerde het SCP zorgvuldig, „weinig vertrouwd met Nederland”.

Op de vlucht

Eritreeërs in Nederland hebben meestal een helse tocht door de woestijn achter de rug. Onderweg hebben ze landgenoten zien sterven – iemand die te zwak is, wordt achtergelaten. De meeste Eritrese vrouwen nemen in een vluchtelingenkamp in Soedan een prikpil, voordat ze de tocht naar Libië ondernemen. Verkrachting onderweg komt zo vaak voor, dat het wordt ingecalculeerd.

In Nederland

Eritreeërs ontvluchten de armoede, het dictatoriale regime en de eindeloze dienstplicht. Eenmaal in Nederland is het verschil in levenswijze immens. Het doorzettingsvermogen en initiatief dat de vluchtelingen op hun vlucht aan de dag legden, lijkt in Nederland op slag verdwenen, schrijven de SCP-onderzoekers.

Kloof Eritreeërs en instanties

Het beeld dat opdoemt, stemt somber: Eritrese statushouders „vinden het moeilijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving”. Ze hebben weinig contact met Nederlanders doordat ze de taal niet spreken en Nederlanders als afstandelijk ervaren. Het contact met de hulpverlening verloopt bovendien moeizaam: er is een „forse kloof tussen Eritreeërs en instanties”, aldus het SCP. Uitsluiting ligt op de loer.

Uit het rapport: Het is niet dat ze (…) nou heel erg op die vrouwen neerkijken of zo, helemaal niet, maar de vrouwen hebben wel een andere rol. (…) Nederlanders vinden dat wel raar. Omdat ze zo op zichzelf zijn, en zo verlegen, geeft dat ook een enorme afstand. (Expert)

Stress, trauma en onzekerheid

Op alle vlakken hebben ze het moeilijk. Bovenop de trauma’s van het vluchten, komt de stress van een onzekere asielprocedure en gezinshereniging. Ze voelen zich verantwoordelijk voor achtergebleven gezinsleden, maar zijn vaak niet in staat om die naar Nederland te halen. Als het lukt, gaat het vaak mis: relaties lopen stuk, huiselijk geweld komt regelmatig voor.

Mannen zijn de baas

In Eritrea zijn mannen de baas, zij werken. Vrouwen blijven thuis. Dat Eritrese mannen in Nederland meestal werkloos zijn, voelen ze als verlies van status. Zij brengen het geld niet binnen, dat doet de staat.

Uit het rapport: We zitten maar stil. We zijn snel opgenomen, hebben een goed huis gekregen en we krijgen geld. Het enige wat ze niet goed doen is dat we geen werk hebben. We hebben niet geleerd om thuis te zitten en alleen maar te eten. Ze denken dat we lui zijn, maar we willen werken. (Eritrese man)

Problemen? Hulp bij vrienden.

De Nederlandse individualistische samenleving staat haaks op de rurale, meer op de gemeenschap gerichte manier van leven. „In Eritrea word je als vrouw opgevoed om huisvrouw te worden. Je leert koken, voor je kinderen zorgen en zorgzaam zijn voor je man. En dan wordt hier ineens verwacht dat je alles zelf regelt. Dat moet je ze leren met veel geduld.” Eritrese statushouders gaan niet snel met hun problemen naar een arts of hulpverlener maar vragen hulp aan vrienden die met dezelfde problemen worstelen, volgens het SCP-onderzoek.

Uit het rapport: Het leven in Eritrea was voor mij de hel! Ik werd door verschillende mannen aangerand. Sindsdien heb ik verschillende ziekteverschijnselen waarvoor ik medische hulp heb gezocht. Tot op heden kunnen artsen geen verklaring vinden. Vaak denkt men dat ik iets verzin.(Eritrese vrouw)

  • Dit is een kort verslag naar aanleiding van het SCP onderzoek. Lees het volledige SCP onderzoek.

 

Stuur je vraag
naar Nicky

Marketing/Copywriter/Content management 0646933430 Whatsapp Mail

Advies over taal en cultuurverschillen?