Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Dat is andere taal: straattaal

De belangrijkste functie van taal is de mogelijkheid te kunnen communiceren, zodat wij informatie kunnen verzenden en ontvangen. Geschreven taal is doorgaans meer formele taal, terwijl verbale taal uit een verscheidenheid van informele vormen bestaat, zoals vakjargon, dialecten en spreek- en straattaal.

Spreek- en straattaal bestaat in alle talen sinds die talen worden gesproken en geschreven. Historisch gezien werd straattaal alleen gesproken, maar met de technologische ontwikkelingen in de loop der jaren, denk aan sms, messenger, Whatsapp etc., is straattaal meer en meer onderdeel van geschreven taal geworden.

Straattaal bestaat in feite uit nieuw verzonnen woorden en zinnen, maar ook uit bestaande woorden en zinnen die een nieuwe betekenis hebben gekregen. Doorgaans zijn straattaalwoorden en -zinnen geen lang leven beschoren, meestal gaan ze niet langer dan een generatie mee, maar er zijn ook uitzonderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uit het Engels geleende woord ‘cool’ (koud) voor iets wat zeer leuk of hip is, in het Nederlands inmiddels ook gewoon als ‘koel’ geschreven.

Sowieso bestaat straattaal in Nederland uit veel leenwoorden van andere talen. Voornamelijk Engels, maar bijvoorbeeld ook uit Surinaams en Antilliaans. Wie kent niet het woord ‘bling’ voor alles wat glittert, ‘doekoe’ voor geld, ‘hot’ voor sexy of aantrekkelijk, ‘dope’ voor te gek, ‘patta’s’ voor schoenen of – een meer recente – ‘cougar’ voor een oudere vrouw die op jongere mannen valt.

Degenen onder ons die weinig of helemaal geen gebruik maken van straattaal, vragen zich misschien af waarom anderen het gebruik ervan nodig vinden. Er zijn verschillende redenen waarom mensen straattaal gebruiken; gewoon voor de lol, als een manier om geestig of slim over te komen of zelfs om anders of verrassend over te komen. Er zijn mensen die het gebruiken om vriendelijk te zijn, om te laten zien dat zij tot een bepaalde groep behoren of alleen maar om geheimzinnig te zijn. Ondanks bepaalde aspecten van straattaal die vaak als negatief worden gezien, is het toch een verrijking van onze woordenschat.

Zoals gezegd heeft de technologie, in de vorm van computers, mobiele telefoons en tablets, bijgedragen aan de ontwikkeling van geschreven straattaal. Het begon ooit met sms en MSN Messenger en inmiddels zijn deze vervangen door Whatsapp, Facebook Messenger en andere chat apps.

Hoewel hij niet wist hoe de technologie zich zou ontwikkelen, heeft de beroemde wiskundige Albert Einstein ooit al gezegd dat hij de dag vreesde dat de technologie onze menselijke interactie zou overtreffen. Letterlijk: “De wereld zal bevallen van een generatie van idioten”.

Mobiele telefoons waren ooit een geschenk uit de hemel. De keerzijde is nu echter dat gebruikers soms inbreuk maken op de rechten van anderen door zeer persoonlijke gesprekken te voeren binnen gehoorsafstand van iedereen om hen heen. En soms vormen mobiele telefoons letterlijk gevaar omdat gebruikers te druk met de telefoon bezig zijn en daarbij niet letten op het verkeer om hen heen. Tegenwoordig lijkt het erop dat we amper nog ‘normaal’ communiceren. In plaats van  bellen, e-mailen of whatsapp’en we elkaar, daarbij gebruikmakend van straattaal en afkortingen. Maar ondanks deze negatieve aspecten, heeft de (mobiele) technologie bijgedragen aan de ontwikkeling en verrijking van onze taal!

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over andere talen dan straattaal?