Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Cultureel respect en sensitiviteit binnen de gezondheidszorg

Cultureel respect en sensitiviteit binnen de gezondheidszorg

Wie we zijn, wordt grotendeels bepaald door cultuur. Cultuur omvat taal, waarden, gebruiken, acties, hoe we beslissingen nemen, problemen oplossen en hoe we ons persoonlijk identificeren. Cultuur bepaalt wat je eet, hoe je spreekt, wat je draagt en hoe je voor jezelf en anderen zorgt. Maar hoe ga je om met de verschillen in de zorg? Het begint met respect en sensitiviteit!

Persoonlijke ervaring

Ik heb een persoonlijk voorbeeld van cultureel respect. Ik ga altijd naar een kapsalon waar zowel vrouwen als mannen uit allerlei culturen worden behandeld en waar ook kappers van beide geslachten werken. Daar zag ik een keer een vrouwelijke klant met hoofddoek samen met een kapster in de keuken verdwijnen. Uit respect voor haar cultuur werd zij in de keuken geknipt en geföhnd zodat zij niet door mannen gezien zou worden zonder haar hoofddoek. De mannelijke kappers betraden gedurende de behandeling van de klant de keuken niet. Ook heb ik wel eens gehoord dat er kapsalons zijn die een bepaalde avond per maand openstellen voor moslimvrouwen. Op zo’n avond werken alleen vrouwelijke kappers en worden de ramen bedekt zodat de klanten zich prettig en comfortabel voelen.

Inleven

Het zou mooi zijn als zorg ook op zo’n manier wordt benaderd zodat patiënten zich comfortabel en verzorgd voelen op momenten wanneer zij het meest kwetsbaar zijn. Hoe mooi zou het zijn als alle medewerkers in de zorg – van receptionist(e) tot chirurg – de tijd nemen om zich in te leven in de culturen, ideeën en overtuigingen van patiënten en die informatie gebruiken om patiënten voor te lichten en betere zorg te bieden?

Culturele sensitiviteit

Als je als zorgverlener de andere cultuur begrijpt en naar handelt, dan laat je zien dat je cultuursensitief bent. Door inleving begrijp je de onzichtbare verschillen die een patiënt weerhoudt om effectief een (chronische) aandoening te laten behandelen of voorkomt dat zij naar alternatieve zorg zoekt. Als de patiënt cultureel sensitief wordt benaderd, helpt dat de zorgverlening. Patiënten begrijpen de zorg die zij krijgen beter en vertrouwen meer op de antwoorden.

Cultuur- en taalverschillen

Naast culturele verschillen zijn taalverschillen een groot probleem. Als je patiënt geen Nederlands spreekt is het inzetten van een tolk noodzakelijk. Ook hiermee toon je respect en sensitiviteit aan de patiënt omdat je een middel inzet voor begripvolle communicatie, Ben je op zoek naar een van onze tolken? TVcN biedt verschillende tolkendiensten aan. Bel 088-2555 222 en spreek binnen 1 minuut met een tolk.

Culturele oplossingen

Ben je op zoek naar culturele oplossingen? Waarbij TVcN je leert om je culturele sensitiviteit te ontwikkelen?

Download hier de gratis factsheet

Lees ook de artikelen: