Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Cijfers en trends zakelijk toerisme

NBTC Holland marketing heeft onlangs weer de meest recente cijfers van de gastvrijheidseconomie gepubliceerd. Een onderdeel hiervan wordt gevormd door de zogenaamde M&C (Meetings en Congressen) scan 2014. Deze scan geeft een overzicht van de zakelijke markt voor meerdaagse zakelijke evenementen en relevante trends en ontwikkelingen.

Onderstaand treft u een samenvatting van de M&C-scan. Daarnaast gaat het laatste deel van deze blog over het rapport ‘The Power of 10‘. Dit rapport beschrijft tien toekomstige scenario’s in de wereld van business events.

M&C-scan

In 2013 kwamen er in totaal circa 3,2 miljoen internationale zakenreizigers naar Nederland voor bijvoorbeeld het bijwonen van een congres, vergadering, afspraak met klant etc. De meesten van hen waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (17%), gevolgd door België (10%), Verenigde Staten (9%), Duitsland (9%) en Frankrijk (6%). De gemiddelde verblijfsduur was 1,7 nachten en die werden vooral doorgebracht in Amsterdam (39%), bos/heide in Zuid-Nederland (10%), watersportgebieden (8%), bos/heide Midden-Nederland (6%) en aan de kust (3%). Van al deze zakelijke bezoekers is 73 procent een individueel zakelijke bezoeker en 27 procent een MICE-bezoeker (Meetings, Incentives, Congressen en Events). De MICE-bezoeker kan weer worden opgesplitst in corporate meetings (14%), congressen (7%), (vak)beurzen (5%) en incentives (1%). In totaal gaven de buitenlandse zakenreizigers 1,60 miljard euro uit in Nederland. En hoewel de MICE-groep kleiner is, geven de MICE-zakenreizigers gemiddeld wel meer uit per verblijf, namelijk € 701,- ten opzichte van € 507,- voor de individuele bezoeker.

Bijna de helft van alle buitenlandse zakenreizigers raadpleegt vooraf geen informatie over Nederland, maar verblijf en vervoer worden doorgaans wel van tevoren vastgelegd door de meeste bezoekers. Verreweg de meeste buitenlandse zakenreizigers blijken ons land in het najaar (29%) of voorjaar (28%) te bezoeken. Zakelijk bezoek aan Nederland wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Bijna een kwart (24%) kwalificeert het bezoek aan Nederland als uitstekend, bijna de helft (47%) als zeer goed en nog eens ruim een kwart (27%) als goed. MICE-bezoekers zijn over het algemeen wat positiever over hun verblijf in Nederland dan individueel zakelijke reizigers. 69 procent van alle zakenreizigers geeft aan dat zij Nederland zeker nog eens zullen bezoeken. Onder individuele zakenreizigers ligt daarentegen de intentie aanmerkelijk hoger dan onder reizigers met een MICE-motief. Bijna driekwart van de individuele zakenreizigers (73%) gaat zeker nog eens terug naar Nederland, tegenover 58 procent van de MICE-bezoekers.

Meeting-industrie

De afgelopen jaren werd ook de meeting-industrie getroffen door de economische crisis. Er werden minder (internationale) corporate meetings georganiseerd en bij congressen liep het aantal deelnemers terug. Daarnaast zorgde het krimpende budget van meeting-planners ervoor dat er meer op de kosten werd gelet en dat de leadtime korter werd (moment tussen boeken en de meeting). Nu de economie (langzaam) aan het herstellen is, is de verwachting dat de meeting-industrie zal volgen. Uit grootschalig onderzoek van American Express (Meeting & Events) onder meeting-professionals zijn de eerste signalen van stabiliteit zichtbaar voor onder meer Europa. Binnen Europa zijn er wel grote verschillen te zien. Zo verwachten Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een groei in het aantal meetings, terwijl Frankrijk minder positief gestemd is. De lengte van meetings blijft stabiel en de doorlooptijd van de meeting wordt nog (iets) korter.

Download de volledige M&C scan

Toekomstperspectief

Technologie (met name internet), de economische onzekerheid in grote delen van de wereld en de veranderende perceptie en verwachting van de bezoekers aan zakelijke evenementen zijn de afgelopen tien jaar de belangrijkste drijvers geweest in de internationale zakelijke markt. Het rapport ‘The Power of 10’ beschrijft tien toekomstige scenario’s in de wereld van business events. Deze scenario’s zijn opgesteld op basis van organisatoren en aanbieders van zakelijke evenementen en beïnvloeders in deze sector. Het rapport is al opgesteld in 2012, maar is absoluut nog steeds een leidraad voor de MICE-markt. Hieronder treft u de conclusie van dit rapport.

1. Uitgroeien tot een unieke speler in de branche

De grootste uitdaging is het bedenken en uitvoeren van zakelijke evenementen die zich onderscheiden van het scala aan diensten die verband houden met reizen en toerisme en deel uit kunnen maken van de belevenis van het evenement.

2. Vaststellen van algemene modellen voor economische impact

Blijvend resultaat werkt altijd. Er woedt een hevige concurrentiestrijd om publieke gelden en private investeringen. Bestemmingen en afzonderlijke evenementen moeten daarom aantonen dat zij op de lange termijn het meeste economische voordeel opleveren voor alle grote belanghebbenden.

3. Belang en waarde aantonen

De branche moet zich hoognodig distantiëren van de algemene economische cyclus en daarom bewijzen dat ze bedrijven kan helpen bij het aanpakken van onzekerheid op de markt. Het is bijzonder belangrijk dat er middelen en mechanismen worden bedacht die aantonen wat de ROI is op de financiële, fysieke en emotionele investering voor geldschieters, standhouders en deelnemers.

4. Strategisch denken en handelen

De branche moet net zo strategisch zijn als de klanten die ze beoogt te bedienen. Daarom moet er veel meer aandacht worden besteed aan de langetermijnstrategie, voorspellingen, inzetten van middelen, onderzoek en ontwikkeling. Dit betekent ook dat er een radarsysteem moet worden ontwikkeld om te anticiperen op uitdagingen. En daarnaast capaciteiten ontwikkelen op het gebied van strategisch denken en management. Momenteel houdt de branche zich helemaal niet bezig met een langetermijnvisie of een systematische langetermijnvoorspelling. Dit moet wel prioriteit krijgen.

5. Alertheid en flexibiliteit koesteren

Gezien de snelle en voortdurende mondiale veranderingen moeten we rekening houden met kortere deadlines, een constant veranderende evenementenkalender en een veel grotere behoefte om het ontwerp van evenementen meteen aan te passen. Dit vraagt om een innovatieve instelling en flexibele bedrijfsmodellen en het veel flexibeler inzetten van fysieke middelen en personen. Daardoor krijgen voor evenementenlocaties en hotels de twee volgende zaken de hoogste prioriteit in het onderzoek: grotere flexibiliteit qua gebruiksmogelijkheden van vergaderruimtes en openbare ruimtes en de noodzaak om echt flexibele en klantgerichte diensten aan te bieden.

6. Personaliseren en verdiepen van de leerervaring

In de ontwerpfase van het evenement wordt er veel aandacht besteed aan de behoefte om de leerervaring te vernieuwen en de mate van personalisatie te verhogen. Daarom is het heel belangrijk om goed te kijken naar het meest recente onderzoek over volwasseneneducatie en constant contact te houden met oud-deelnemers en potentiële deelnemers.

7. Experimenteren met bedrijfsmodellen en inkomstenbronnen

Nu de kostendruk toeneemt en deelnemers gevoeliger worden voor prijzen terwijl ook de belevenis van het evenement aan steeds hogere verwachtingen moet voldoen, moet er gezocht worden naar nieuwe manieren om inkomen te genereren in en rondom evenementen en de risico’s te spreiden over de belangrijkste partners. Om de potentiële toegevoegde waarde te optimaliseren, moeten evenementen steeds meer worden gezien als een lanceerplatform voor activiteiten gedurende het hele jaar die een inkomstenbron kunnen vormen voor de opdrachtgevers van evenementen.

8. Gaan denken als waardeketen

Veel uitdagingen van deze branche draaien om het verbeteren van de end-to-end belevenis van congressen en aantonen welke waarde zakelijke evenementen hebben op de lange termijn. In beide gevallen zijn onvervalst coöperatieve en innovatieve reacties nodig die de verschillende betrokken sectoren overstijgen.

9. Aantrekken, behouden en ontwikkelen van talen en het omarmen van diversiteit

De talentenbank waarover de branche beschikt moet net zo kundig en divers zijn als de sectoren en markten waarin ze opereert. Om de grootste talenten aan te trekken en te behouden moet een carrière in de congresbranche net zo aantrekkelijk en spannend zijn en net zo goed beloond worden als carrières in de branches waarmee geconcurreerd wordt geconcurreerd wordt.

10. De leidinggevenden en managers van de toekomst ontwikkelen

Om te overleven en te gedijen in een hectische omgeving zijn managers en leidinggevenden nodig die eraan gewend zijn om te denken in meerdere scenario’s, te twijfelen aan lang gekoesterde aannames en ideeën en daarvan af willen wijken. Ook moeten ze voortdurend willen innoveren en experimenteren omdat dat essentieel is om zakelijke groei mogelijk te maken.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over toeristische landen en hun talen?