Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Bijzondere feiten over vreemde talen

Elke taal heeft haar eigen bijzonderheden en eigenschappen. In ons vak is taal bijna vanzelfsprekend, vooral omdat wij kunnen leunen op onze professionele tolken en vertalers. Maar het is natuurlijk altijd leuk om kennis en bijzonderheden over talen met elkaar te delen! Daarom hier een verzameling bijzondere feiten over een aantal talen.

Fries
Dit wist u vast niet! Ons eigen Fries heeft raakvlakken met het Engels en Schots. Een goede vergelijking die in deze vaak wordt gebruikt is de Friese zin: “Brea, bûter en griene tsiis is goed Ingelsk en goed Frysk”, wat in het Engels “Rye bread, butter and green cheese is good English and good Fries” is.

Duits
Het Duits is de enige taal ter wereld waarin zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter worden geschreven. Daarnaast is de taal berucht om haar lange woorden; te wijten aan het gemak hoe woorden in deze taal kunnen worden samengesteld.

Spaans, Portugees en Italiaans
Spaans, Portugees en Italiaans lijken zo veel op elkaar, dat native speakers van deze talen onderling met elkaar kunnen communiceren als ze niet te snel spreken. Vooral Spaans en Portugees zijn vergelijkbaar; Spaanstaligen kunnen vrij goed Portugees lezen en begrijpen en vice versa. Italiaans heeft overigens ook weer raakvlakken met het Frans.

Arabisch
Het Arabisch bevat lange en korte klinkers, maar de korte klinkers worden meestal niet geschreven. Een voorbeeld hiervan is het woord ‘school’. Het wordt uitgesproken als ‘madrassa’, maar geschreven als ‘mdrsa’.

Farsi
De Perzische taal Farsi wordt gesproken in Iran, Afghanistan en Tadzjikistan. Hoewel de taal wordt geschreven in een variant van het Arabisch, is Farsi eigenlijk een Indo-Europese taal. De taal is hierdoor meer verwant aan het Nederlands dan aan het Arabisch.

Chinees
Het Chinees kent vele dialecten waarvan Mandarijn en Kantonees de meest gesproken zijn. De dialecten bestaan veelal uit verschillende toonvallen, wat betekent dat de verbuiging van een woord of lettergreep de betekenis kan veranderen.

Japans
Het Japans bestaat uit drie verschillende, gecombineerde, schriften: katakana, kanji en hiragana. Katakana wordt vaak gebruikt voor buitenlandse woorden en onomatopee (klanknabootsing). Kanji bestaat uit Chinese karakters en hiragana wordt gebruikt voor het veranderen van werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden en voor grammaticale delen en inheemse woorden waarvoor geen kanji bestaat.

Koreaans
Het Koreaanse schrift wordt vaak beschouwd als de meest wetenschappelijke schrijfwijze ter wereld. De letters van het Koreaanse alfabet zijn onderverdeeld in lettergreepblokken. De vormen van de geschreven letters zouden lijken op de vorm van de mond wanneer ze worden uitgesproken. Het Koreaanse schrift is bovendien, in tegenstelling tot andere talen, een welbewuste uitvinding van een koning.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over vreemde talen?