Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Allochtonen en de geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen gaan naar de huisarts met psychische problemen, zoals depressies, eenzaamheid, angsten en rouw. Maar helaas rust er nog steeds een groot taboe op psychische klachten onder een groot deel van de allochtone bevolking.

Cultuurspecifieke problemen

De zorgvraag van allochtonen heeft vaak met sociale en cultuurspecifieke problemen te maken. Ze hebben een grote kans op het ontwikkelen van psychische ziekten. Dit komt door migratie, een andere leefstijl en een kleiner gesloten sociaal netwerk. Syriërs, Eritreeërs, Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen hebben de grootste kans om een psychische ziekte te krijgen.

Taboe en cultuurverschillen

De meeste allochtonen gaan echter niet snel naar een psycholoog of een psychiater omdat ze liever de problemen zelf willen oplossen. Dit komt door het taboe die onder deze bevolkingsgroep rust, op psychische ziekten waardoor patiënten negatief gelabeld worden (stigma). Bovendien spelen schaamtegevoelens en onbekendheid met de instellingen een grote rol. En zijn taal- en cultuurverschillen belangrijke knelpunten bij het zoeken naar zorg. Verder zouden allochtonen twijfels hebben over de effectiviteit van de GGZ omdat volgens hen de kwaliteit op een aantal punten te kort schiet, zoals het aanpassen van de behandel- en denkwijzen op allochtonen.

Ik ben toch niet gek?

Vooral Turkse patiënten schijnen niet of pas erg laat hulp te zoeken bij psychische problemen. Zij hebben vaak te maken met de druk van de omgeving en zijn bang dat ze bestempeld worden als ‘gek’. Dit tast hun eer aan. Bovendien weten ze onvoldoende van psychische klachten waardoor ze signalen niet herkennen. Wanneer zij wel naar de huisarts gaan, komen zij met onverklaarbare lichamelijke klachten.

POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg)

Daarom is het goed dat steeds meer huisartsen een POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) in dienst hebben. POH-GGZ is een betrekkelijk nieuwe functie, voortgekomen uit bezuinigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer mensen komen bij de huisartsen terecht met psychische klachten. Het aantal patiënten met complexe psychische klachten neemt bovendien toe, terwijl er steeds minder mogelijkheden zijn om door te verwijzen naar de eerstelijns GGZ.

Taal-en cultuurverschillen

Overigens moet de POH-GGZ (net als alle andere zorgverleners) er rekening mee houden dat het van belang is een professionele tolk (per telefoon) in te schakelen bij anderstalige patiënten. moeizaam  Vaak nemen patiënten een informele tolk mee, zoals familieleden. Maar het is bekend dat informele tolken tot minstens de helft van de vragen van de zorgverlener slecht of helemaal niet vertalen, meer vertaalfouten met medische consequenties maken, vaker de bijwerkingen van een medicijn niet noemen en vaker gevoelige onderwerpen, zoals psychische problemen, ook niet vertalen.

Tolk nodig?

Op zoek naar een tolk 24/7? Bel met 088 2555222

Cultuurverschillen oplossen?

Of ben je op zoek naar een van onze andere culturele oplossingen? Waarbij TVcN je leert om culturele sensitiviteit te ontwikkelen? Download hier de gratis factsheet cultuurdiensten

 

Vragen?
Stel ze aan Rianne

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze cultuurspecialisten die kunnen helpen in de zorg?