Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Ben jij klaar voor het nieuwe register van bureau Wbtv?  

Tolk en nog niet beëdigd?

Dan is dit bericht voor jou.

Je hebt er vast over gehoord: het programma Tolken in de Toekomst. Vanuit de overheid en Bureau Wbtv is geconstateerd dat het register onvoldoende aan de vraag vanuit de overheidsinstanties voldoet. Dit betekent dat organisaties met de afnameplicht regelmatig tolken inzetten van buiten het register. Daarom is er onderzoek gedaan van het register naar de inschrijfvoorwaarden. Met als doel, betere aansluiting op de vraag van de afnemers. Nu bestaat de vraag voor een groot deel uit tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van huidige registertolken. Ook zijn er organisaties die tolken met een B2- niveau voldoende vinden. Deze organisaties maken nu geen gebruik van het tolkenregister.

Toekomstige vormgeving register

Op dit moment legt bureau Wbtv de laatste hand aan een gedifferentieerd tolkenregister. Dit betekent: naast het huidige C1 niveau ook een minimum taalvaardigheidsniveau B2-niveau. Voor tolken die al in het register opgenomen zijn (C1-niveau) verandert er niets. Het register maakt een duidelijk onderscheidt tussen C1-tolken en B2-tolken. Voor organisaties met de afnameplicht blijft de inzet van C1-tolken gelden. Andere organisaties, waaronder ook een aantal overheidsorganisaties, mogen straks kiezen of zij een C1-tolk of B2-tolk inzetten. De bedoeling is dat bemiddelaars uiteindelijk alleen tolken inzetten die in het register zijn ingeschreven.

Wat kan je de komende tijd verwachten?

Bureau Wbtv heeft de inschrijfvoorwaarden en kaders van het gedifferentieerde register nog niet gepubliceerd. Zodra dit bekend is informeren we je. Wel kan je je nu aanmelden voor de nieuwsbrief van het programma  ‘Tolken in de Toekomst’. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van het programma Tolken in de Toekomst. Hou ook de website van Bureau Wbtv in de gaten voor meer informatie. En, je nu alvast gaan voorbereiden op de komende registratie is ook handig.

B2 of C1 niveau?

Weet jij of je B2 of C1 niveau hebt? En hoe kom je daar dan achter? Met de Talent Academy gaan we je helpen. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat jij kan en wilt ontwikkelen.

Vul hier het formulier in ( 6 korte vragen) en we sturen je een persoonlijk trainingsaanbod zodat jij straks klaar bent voor registratie in het register.

 

Stuur je vragen
naar Frank

Medewerker Human Resource Center +31(6)46933415 Whatsapp Mail

Vragen?