Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers

De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vergoed door de overheid. De vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Een COA-zorgpasnummer

Als u voor een asielzoeker een tolkdienst aanvraagt, hebben wij het COA-zorgnummer nodig, ook wel het zorgpasnummer. Dit nummer staat op de zorgpas van de cliënt.

Kijk voor meer informatie op de website van Regeling Zorg Asielzoekers.