Zorgsector

Tvcn Banners Zorgsector

Goede communicatie tussen een zorgverlener en een patiënt is noodzakelijk zodat de patiënt zijn klachten goed kan uitleggen en de zorgverlener goede zorg kan leveren. Als de zorgverlener en patiënt onvoldoende met elkaar kunnen communiceren, zijn ze niet in staat om elkaar over essentiële zaken te informeren. Een zorgverlener heeft behoefte aan informatie van de patiënt, over diens eigen gezondheid, de aard van de klachten/hulpvraag en het effect van de behandeling.

Anderzijds is de zorgverlener verplicht de patiënt informatie te verschaffen over aspecten van de behandeling. Dit kan problematisch zijn bij een taalbarrière. Als de zorgverlener en de patiënt elkaar door een taalbarrière onvoldoende begrijpen, kan dit negatieve effecten hebben op het stellen van de diagnose en het succes van de behandeling. De tolken van TVcN maken het mogelijk binnen enkele seconden in elke denkbare taal van de patiënt te communiceren. Door de inzet van een tolk worden kostbare misverstanden en medische missers geminimaliseerd.

TVcN beschikt over verschillende tolken die medisch gespecialiseerd zijn. Zij zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit gebied en zijn bekend met de terminologie die binnen de zorgsector gebruikt wordt. Wilt u een gespecialiseerde tolk inzetten? Neem dan contact op met ons Contact Center via 088 255 52 22. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Sales via 088 255 52 78 of per e-mail.

Lees meer over het vervallen van de subsidieregeling van het Ministerie VWS

TVcN levert de volgende diensten:

   Direct een afspraak maken

Lees meer over