Blog  met de tag 'zorg'

Optimalisering ziekenhuiszorg voor migranten

Geplaatst door tvcn | 08 april 2014
ZonMw (samenwerkingsverband van Zorg-onderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen (Mw) en Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) hebben aan de hand van een tweetal businesscases onderzoek gedaan naar welke verbeteringen denkbaar zijn in de ziekenhuiszorg voor migranten en wat daarvan de mogelijke opbrengst is. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verbeteren van kennis en zelfmanagement bij de patiënt kosten bespaart. Verbeteringen zijn goed mogelijk en minder complex dan men vaak aanneemt. Zo wordt de inzet van tolken als voorbeeld genoemd van interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van ziekenhuiszorg voor migranten.  Lees meer

Kwaliteitsnorm voor tolken in de zorg

Geplaatst door tvcn | 12 maart 2014
Wanneer een zorgverlener te maken heeft met een anderstalige patiënt die niet of nauwelijks Nederlands spreekt, schat hij in of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Indien dit het geval is, dan is het nodig een tolk in te schakelen om tot een effectieve communicatie te komen. In een aantal situaties is het noodzakelijk dat een professionele tolk wordt ingezet om verantwoorde zorg te kunnen bieden. In andere situaties kan een informele tolk voldoende zijn. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen inschatten in welke situaties een tolk nodig is en of dit een professionele, of een informele tolk kan zijn. Gebruik van een kwaliteitsnorm helpt bij het maken van deze keuze.  Lees meer

Het liefste ziekenhuis van Nederland

Geplaatst door tvcn | 14 november 2013
Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg streeft ernaar het ‘liefste’ ziekenhuis van Nederland te worden door menslievendheid in de zorg centraal te zetten. Bijna vijf jaar geleden is het ziekenhuis het programma ‘Menslievende zorg’ gestart in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Het project loopt in juni 2014 ten einde.  Lees meer

Hoe benadert u anderstalige patiënten?

Geplaatst door tvcn | 12 september 2013
Wat doet u om met anderstalige patiënten te communiceren? Waarschijnlijk schakelt u een tolk in wanneer communicatie met een anderstalige patiënt moeizaam verloopt. Maar hebt u er al aan gedacht dat uitgebreide informatie in andere talen ook zeer belangrijk is om überhaupt patiënten aan te trekken, zeker nu het aantal patiënten bij sommige zorginstellingen daalt? Veel bedrijven laten hun corporate uitingen zoals websites, brochures en correspondentie al vertalen in meerdere talen, dus waarom doen we dit ook niet binnen de zorg? Op deze manier kunnen ook alle anderstalige medemensen in onze samenleving de weg in de gezondheidszorg vinden!  Lees meer

Symposium over de toegankelijkheid van zorg voor anderstaligen

Geplaatst door tvcn | 08 augustus 2013
Recent verscheen van psychotherapeut Hanneke Bot het boek ‘Taalbarrières in de zorg: over tolkenbeleid en tolken met beleid’. Eerder deed zij onderzoek naar de gespreksvoering met een tolk in de geestelijke gezondheidszorg en promoveerde hierop. Op 11 oktober 2013 organiseert KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen een symposium rondom dit boek onder de titel ‘Slegs vir Nederlandssprekenden?’  Lees meer

Gemeenten straks zelf verantwoordelijk jeugd, werk en zorg

Geplaatst door tvcn | 02 augustus 2013
Binnenkort vinden drie grote decentralisaties plaats binnen het sociaal domein. Gemeenten worden vanaf 2014 en 2015 geheel zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en nemen dan alle taken op deze gebieden over van de Rijksoverheid. Gemeenten worden zowel verantwoordelijk voor preventie als voor situaties waar preventie niet mogelijk blijkt en ondersteuning nodig is. Elke gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een budget van de overheid en hieruit moeten tolk- en vertaaldiensten ter ondersteuning van anderstalige burgers ook worden vergoed.  Lees meer

Iedere Nederlander wordt geacht…

Geplaatst door tvcn | 27 juni 2013
‘Iedereen wordt geacht Nederlands te spreken’ is een stelling die de laatste tijd veelvuldig wordt gebruikt binnen de politiek, met name om de keuze te rechtvaardigen geen tolkkosten meer te vergoeden binnen de zorgsector. De stelling doet erg denken aan ‘Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen’. Maar is dat echt zo?  Lees meer

Gastblog: ‘Ze moeten maar Nederlands leren’. Mythes en misverstanden over tolken in de zorg

Geplaatst door tvcn | 20 augustus 2012
Met goede timing en het (volks)gevoel rakend kun je in korte tijd tienduizenden mensen in beweging brengen. Een pardon voor kinderen die Nederland moeten verlaten (130.000 tekenden de petitie), een eigen bijdrage voor patiënten in de ggz (10.000 demonstranten in Den Haag, een petitie met 45.000 handtekeningen). En dit zijn maar twee voorbeelden…   Lees meer

Korter ziekenhuisverblijf dankzij de inzet van professionele tolken

Geplaatst door tvcn | 05 juni 2012
Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat ziekenhuispatiënten die niet vloeiend Engels spreken minder lang hoeven te blijven als ze, op bepaalde cruciale momenten, bijgestaan worden door een tolk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt eveneens dat patiënten met een tolk minder snel terugkwamen met dezelfde klachten.   Lees meer

GGZ Friesland vraagt 5 miljoenste tolkdienst aan

Geplaatst door tvcn | 02 april 2012
Op vrijdag 9 maart jl. om 12.34 uur vraagt Lieneke Colmans, Arts & Groepspsychotherapeut van GGZ Friesland een telefonische tolkdienst aan bij TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. Wat voor mevrouw Colmans een normale aanvraag is, is voor ons zeer bijzonder. Zij heeft namelijk de 5 miljoenste tolkdienst aangevraagd.   Lees meer